Tails & Tales (birds, Netherlands)

Bij een natuurfoto serie hoort zo nu en dan ook een verhaal. Van de 'jacht' en de 'vangst'. 'Tails & Tales' verhaalt over enkele van de boeiende belevenissen van mijn vogelfotografie.


Lijst soorten (alphabetisch)

To a wildlife photo, there often is a 'release & catch' story worth telling. 'Tails & Tales' features the images and stories for some of my most memorable 'birding photography'.


List species (alphabetic)

Wood Warbler (E)

Fluiter (N)

The Wood Warbler is a scarse migrant breeder in the Netherlands. Its nesting habitat is confined to dense woodlands with sparse undergrowth. This habitat is found o.a. along the inner fringe of the  dune belt along the West coast

De fluiter is een schaarse trekkende broedvogel in Nederland. Hij nestelt in aaneengesloten bos met weinig onderbegroeiing. Deze habitat is o.a. te vinden op de binnen duinrand langs de West kust.

Read more, ...

Using Format