Africa Safaris - Wildlife and Landscapes

Het woord 'wildlife' roept bij velen meestal het eerst associaties op met Afrika. Onbetwist 's-werelds meest prominente (groot)wild continent. Mijn eerste stappen in de Afrikaanse wildernis zette ik in Tanzania in 1973. Het was ook voor mij direct liefde op het eerste gezicht en .....voor het leven.  Als student geoloog nam ik deel in een universitair driejarig geologisch karteringsproject, door de Nederlandse staat gefinancierd als toenmalige 'ontwikkelingshulp'. Twee maanden trekken grotendeels te voet in de zuidelijke sector van de Selous game reserve in Zuid Tanzania. Met dat unieke gevoel om volledig één te zijn worden met een ongerepte wildernis. Ver weg van enige bewoonde wereld en zonder enig contact met de buitenwereld.

Sinds die tijd heb ik er intens naar verlangd om eens weer in die wildernis terug te zijn. Dat verlangen ging pas ruim dertig jaar later in vervulling. Opnieuw in de Selous in 2005. Op een twaalf-daagse privé voetsafari in de meest Noordelijke sector, die toen al sinds enige jaren open was voor ecotoerisme. Al wat ik toen droeg was een goede verrekijker. De stap naar serieuze (digitale) natuurfotografie had ik toen nog niet gemaakt. Liet dat  bij die gelegenheid over aan twee gepassioneerd fotograferende metgezel safarigangers.

Pas in 2008 verving ik mijn bescheiden verouderde (1970) camera uitrusting door aanzienlijk minder bescheiden nieuwe digitale uitrusting. Met als hoofddoel natuurfotografie en vogels in het bijzonder.

Sindsdien ben ik twee maal in Afrika terug geweest op vakantie-cum-fotografie trips. In South Africa (2014) and in Namibia and in Zambia (2016). De belangrijkste reisbestemmingen zijn aangegeven op de kaart (onder).

Many associate the word 'wildlife' first and foremost with Africa. The world's undisputed most prominent (big)game continent.
I made my first steps into African wilderness in Tanzania in 1973. It was love at first sight and.......for life. I participated as geology student in a three-year geological mapping and reconnaissance programme, funded by the Dutch State as 'development aid'. Two months trekking largely on foot through the Southern sector of the Selous game reserve in Southern Tanzania. Filled with that unique feeling of having become one with a true wilderness. Far from even the smallest settlement and also without any wired contact with the big world beyond the wilderness bounderies.

Ever since, the longing to be back in African wilderness has been vivid. A longing that became fulfilled finally more than thirty years later in 2005. Making a twelve-day private foot safari in the Northernmost sector of the Selous which was opened up to ecotourism years earlier. All I carried those days was a pair of good binoculars. I had not ventured yet into  serious (digital) nature photography then. Left that on that occasion to two other party members cum passionate photographers.

Only in 2008 did I replace my modest aging (1970) camera equipment by considerably less modest new digital equipment.
Aimed at more serious nature photography and at birds in particular.

Since, I have returned to Africa twice on vacation-cum-photography journeys. In South Africa (2014) and in Namibia and in Zambia (2016). The main journey destinations are marked on the map (below).


Photo Galleries -  Wildlife, Landscapes and (native) People

De volgende 'Afrikaanse Safaris' foto gallerijen (uitsluitend eigen fotos) tonen enige impressies van lokale fauna, flora, landschappen en lokale (inheemse) mensen.

The following ' African Safaris' photo galleries  (own photos only) show some impressions of local fauna, flora, landscapes and (native) people.

Using Format