'TAILS & TALES'


To a wildlife photo, there often is a 'release & catch' story worth telling. 'Tails & Tales' features the images and stories for some of my most memorable birding photography.

Bij een natuurfoto serie hoort zo nu en dan ook een verhaal. Van de 'jacht' en de 'vangst'. 'Tails & Tales' verhaalt over enkele van de boeiende belevenissen van mijn vogelfotografie.

Using Format