Tawny owl  

Strix aluco


This tawny owl is (nick)named 'Beks owl'.  Derived from the country lane named 'Bekslaan' near the village of Vogelenzang in the Netherlands. A beautiful lane lined on both sides by rows of majestic century+ old beech trees. It is in two of those trees that a tawny owl couple has its favorite year-on-year nesting sites.

They deserve to be nick-named as they attract wide and warm attention from the locals and even spotter-purpose visitors. Granted unsollicited celebrity status by passionate birders/nature photographers and by onlookers curious to see what these telelenses and binos are pointed at.

Bosuil 'Beksuil' is mijn (bij)naam. Genoemd naar de Bekslaan even buiten het dorp Vogelenzang. Een prachtige laan met aan weerszijden rijen aaneengesloten imposante eeuw+ oude beukenbomen. In twee van deze beuken huist al meerdere jaren een broedend paartje bosuilen.

Zij zijn hun bijnaam waardig gezien de brede belangstelling van lokale bewoners en zelfs bosuil-gerichte bezoekers van buiten. Hun VIB-status duidelijk geëtaleerd door enthousiaste vogelaars/natuurfotografen en door nieuwsgierige passant/kijkers, benieuwd waar die telelenzen en verrekijkers op gericht zijn.

Tawny owl,.......beech-framed.   Bosuil, .......in een beukenlijst

Location: Vogelenzang (NL), Bekslaan, March 3. 2016                                                 

Nest sites

Over their century+ long lifes, the massive beech trees have stood firm in many a Westerly storm, which blast the Dutch coast with some regularity.  Several trees have lost in the past some of their thick lower branches, either by storm or otherwise by human chainsaw amputation. At these places, decades of wood rot have carved deep hollows into the trees inner core wood. Perfect hollows for medium-large sized birds to nest. The tawny owl is one of them but this couple surely are not the only ones. They have to compete and battle every year with other contending 'hole-house' hunters. The most persistent and irritating (from the owl's point of view) are the locally common jackdaws. The latter individually surely is overpowered and outcompeted by the owl's size and beak&tallons weaponry. The jackdaws retalliate in numbers as they collectively try to flock-flush the owl out of it's property. Succesfully so, now and then.
 

Nestplaatsen

De majestueuse beuken hebben in hun 100+ jaar lange levens menige westerstorm doorstaan. Wel zijn er hier en daar lang geleden dikke lagere zijtakken verdwenen.  Door storm of helaas ooit geamputeerd door zo'n overijverige bosambtenaar met kettingzaag. Op die plaatsen zijn door tientallen jaren houtrot diepe holen ingevreten in het kernhout. Perfecte diepe gaten voor nestplaatsen van de wat grotere vogels. De bosuil is er één van maar die heeft geduchte bewoner-concurrenten. De meest volhoudende en irritante (voor de uil) zijn de lokaal talrijke kauwtjes. Voor een kauw alleen is een bosuil zeker een maatje te groot en te bewapend (snavel en klauwen). De kauwtjes moeten het dus hebben van hun collectief. Zij proberen soms met wel vier of vijf tegelijk gezamenlijk de uil uit zijn hol-huis te verjagen. Duidelijk soms met succes.

Tawny oil nestling, nearly full-grown. Attentively peaking at the unfamiliar object/intruder (photographer) below.

Location: Vogelenzang (NL), Bekslaan, July 2,  2017 

Bijna volgroeid bosuil jong in nestholte. Kijkt aandachtig naar de verschijning/indringer (fotograaf) beneden.

Tawny owl - daytime nap

Trying a photo shoot of the nestling tawny owl is ultra straightforward. Upon arrival, it guaranteed sits there in it's hollow. Like a proverbial 'sitting duck' begging to be shot (shuttered).  The challenge and frustration is that during the daytime, it sits there for the very most of time motionless with its eyes closed. Its sleepy head tilted back on its fluffy shoulder feathers. It is a bit like safari shooting resting lions after a very copious meal. Lying bodies stuffed into plain-dead inmobility for countless hours.
So after setting up the camara and tripod gear under its tree, the shooting game was up to luck and patience. No hope of daytime parental feeding with Tawny mom and dad guaranteed sound asleep elsewhere in the neighbourhood. 

The below images illustrate that persistence and patience got awarded a few times. Once by some sudden short pruning of its feathers. A next time, by young Tawny briefly turning its head left and right with it's coal-black eyes wide opened.  After a short stare though, it resumed its favourite dozing still live position.

Bosuil - knapt een uiltje

De jonge bosuil fotograferen kent een paar uitdagingen. Niet de locatie en ook niet zijn aanwezigheid . Gegarandeerd zit hij (of zij) daar zichtbaar in de nestholte. De vraag is of er wat meer dan een slapende uil te fotograferen valt. Want overdag zit het uilenjong daar voornamelijk volkomen roerloos met de ogen dicht. De kop naar achteren rustend tussen de nekveren. Het doet je denken aan die frustratie van natuurfotografen en leeuwen. Na een nacht jagen en een copieuse wildmaaltijd plegen die ook de dag nagenoeg roerloos slapend door te brengen.
Dus na het opzetten van camera en statief onder de beuk is het een kwestie van geduld en geluk. De ouder uilen laten zich overdag gewoonlijk niet zien. Die slapen zeker in de directe omgeving, rustend na nachtelijke jacht en voeren van het jong.

Dat volharding en geduld toch af en toe wel beloond wordt tonen de volgende fotos. Eén keer toen het jong uitgebreid zijn veren besnavelde. Een andere keer plotseling zijn kop draaiend met zijn kool-zwarte ogen zowaar wijd open. Om dan vervolgens na een kortstondige (slaperige) blik weer terug te zakken in zijn favoriete 'stilleven' positie.

Good morning ! ...........

Awake, just for once ...........

Yet another day, to sit and sleep through ...............

My favorite (one half-eyed) sleepy doze pose ..............

Ringed ancestor

The above photos were taken in 2016/2017.
In the rather cold winter of 2010, I found a dead Tawny owl in the same wooded area. In cold winters, owls are vulnerable to starvation as their most important sustaining prey (wood mice) gets harder to catch .

The bird was ringed and, curious about its origin, I took the ring home and had it registered in the online Dutch ringstation records ('Griel Vogeltrekstation Nederland'). It was born and ringed in 2005, just 2 kilometres to the North.

So it may well have been an unlucky (starved) ancester of the above 'tawnies'. By the way, luckier tawnies are reported to get as old as 20+ years.

Geringde voorouder

De fotos boven zijn genomen in 2016/2017.
In de tamelijk koude winter van 2010 vond ik een dode bosuil in dezelfde omgeving. In koude winters zijn uilen kwetsbaar door voedselgebrek als hun belangrijkste prooidier (de bosmuis) moeilijker te vangen is. 

Deze vogel was geringd en, nieuwsgierig naar de herkomst, heb ik de ringvondst gemeld bij het online ringstation ('Griel Vogeltrekstation Nederland'). De vogel was geboren en geringd in 2005, slechts twee kilometer noordelijker.

Misschien was deze dus wel een onfortuinlijke (verhongerde) voorouder van de bosuilen boven. Meer fortuinlijke bosuilen kunnen overigens wel 20+ jaren oud worden.

2018

Also this year the pair re-took possession of their last-year's beech residence.

2018

Ook dit jaar heeft het uilenpaar hun 'beuken residentie' van afgelopen jaar weer betrokken

Info:
Plaats/Site: Vogelenzang dorp/village, Bekslaan
Datum/Date: 24/07/2018

Info:
Plaats/Site: Vogelenzang dorp/village, Bekslaan
Datum/Date: 24/07/2018

Using Format