Ekster

Pica pica

Magpie


'Thieving' magpie

Our small garden pond is a favourite waterhole/fueling station for all sorts of garden birds. Besides an amourous mallard couple that almost daily takes possession of it as their private bath tub. Also this magpie seemed to have landed for a quick drink. That wasn't his purpose at all, as following action showed. 

In March, busy bird work starts to get the new nests-to-be in order. We know magpie nests as these rather bulky black bundles of twigs, tightly packed together in the top of trees. One can often see magpies active in the still leafless trees pulling at branches, dead or alive.

In our pond we let loose two summers ago some small square 'vegetation islands'. A recent 'must-buy' novelty in the local garden centre. Last summer's lush island plants had reduced to some meager grassy leftovers. This is what the magpie had come for, convinced that this was the best-in-town building material for it's nest. Shuttling back and forth numerous times with it's beak full of grassy goodies. It turned a total blind eye to the apparently (in my eyes) much more suitable twigs of which there were plenty for easy grabs on the ground.

Instead it kept visiting the floating island, making it wobble uneasily under it's weight. Until is was almost cleared of all the grass. It repeatedly tested the very last soggy wet leftovers but gave up. Convinced apparently that with this last stuff his beloved partner would be unimpressed.'Diefachtige' ekster

Onze tuinvijver is een pleisterplaats voor dorstige vogels van allerlei pluimage. Naast het paartje wilde eenden dat er regelmatig bezit van neemt als hun prive bad. Ook deze ekster leek zijn dorst te gaan lessen. Maar deze bleek druk met geheel andere zaken.

Al in maart wordt er door vroege vogels al weer hard gewerkt aan hun voorjaar's kraamkamers. Eksternesten kennen wij allemaal als die grote zwarte bundels dicht verweven takken in de kruinen van bomen. Vaak zie je eksters in de nog kale maartse bomen driftig trekken aan twijgen en takken in de hoop die, dood of levend, los te krijgen.

In onze vijver drijven een paar kleine 'planteneilandjes'. Recente 'must buy' uitvindingen van het tuincentrum. Van de geslaagde fraaie begroeiing van vorige zomer waren nog slechts war armetierige sprieterige restanten over. Hier had de ekster zijn oog op laten vallen. Kennelijk als wel geselecteerd nestbouw materiaal. Af en aan vloog hij voor een volgende bek vol slierten. De in de tuin volop aanwezige stevige (en droge) ogenschijnlijk meer geschikte takken gunde hij geen blik waardig. Het onder zijn gewicht steeds wiebelende eilandje werd al ronddrijvend zorgvuldig schoon geplukt. Tot de laatste kletsnatte plukken, die hij tenslotte na wijfelend herkeuren toch maar liet liggen. Kennelijk overtuigd dat hij bij partner-lief hiermee toch echt niet meer kon aankomen.


Using Format