Klapekster

Great Grey Shrike
Klapekstertelling ('Waarneming'.nl)

Al meer dan 10 jaar wordt door 'Waarneming.nl' in de wintermaanden (jan-feb) de landelijke 'klapekstertelling' georganiseerd.
Het op basis van telling geschatte totaal aantal in Nederland overwinterende klapeksters fluctueert in een range van een enkele hondertallen. In 'magere' jaren een paar honderd. In 'vette' jaren tot wel 600-700. De klapekster overwintert voornamelijk in het midden en Oosten van het land, met de grootste dichtheid op de Veluwe. Waarnemingen in het Westen zijn beperkt tot de duinstrook van Kennemerland tot Schoorl en op de Waddeneilanden.  In 2015 verscheen in het tijdschrift 'Limosa' een uitgebreid artikel over de tellingresultaten getiteld 'Overwinterende Klapeksters in Nederland: telperikelen, aantallen en verspreiding'

Uit mijn jonge jeugddagen (eind vijftiger jaren) herinner ik mij de sporadische waarnemingen door/met mijn vader van klapeksters in de duinen tussen Castricum en Beverwijk. In de duinen van Kennemerland heb ik er in de decennia daarna enkele tientallen gezien. Zonder er overigens specifiek naar te hebben gezocht, dus enkel toevallige waarnemingen.

Voor de klapekstertelling zijn in de AWD een tiental telgebieden uitgezet. Link AWD Telgebieden

Vier daarvan heb ik voor dit winterseizoen 2018-2019 geselecteerd om voor het eerst aan dit project bij te dragen. De klapekster is een kenmerkende jaarlijkse doortrekker en overwinteraar in de AWD. Hun aantallen zijn nooit groot dus het spotten (....en fotograferen) van een klapekster is altijd een boeiend moment. In het afgelopen jaar kreeg ik er in de AWD twee voor mijn lens.


Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen, Groot Zwarteveld
Datum/Date: 22/2/2018


Info:
Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen, Groot Zwarteveld
Datum/Date: 22/2/2018

Info:
Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen, Groot Zwarteveld
Datum/Date: 22/2/2018

Info:
Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen, Groot Zwarteveld
Datum/Date: 22/2/2018Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen, Middenveld
Datum/Date: 8/11/2018


Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen, Middenveld
Datum/Date: 8/11/2018

Using Format