Waarneming.nl

Link: Klapekstertelling

Het 'Waarneming.nl' platform organiseert een jaarlijkse landelijke klapekster wintertelling. Deze telling wordt verricht sinds 2007.

De klapekster is één van die kenmerkende doortrekkers die in het najaar en door de winter in de AWD te zien zijn. Hun aantallen zijn nooit groot dus het spotten (....en eventueel fotograferen) van een klapekster is altijd een boeiend moment

Voor het 'Klapekster telling' project zijn in de AWD de onderstaande telgebieden geselecteerd (Links: Waarneming.nl/klapekstertelling).

Using Format