Waterral

Water Rail
Info:
Plaats/Site: Vogelenzang, Tweede Doodweg
Datum/Date:11/2/2021

Info:
Plaats/Site: Vogelenzang, Tweede Doodweg
Datum/Date:11/2/2021

Info:
Plaats/Site: Vogelenzang, Tweede Doodweg
Datum/Date:4/2/2012

Info:
Plaats/Site: Vogelenzang, Tweede Doodweg
Datum/Date: 4/2/2012

Info:
Plaats/Site: Vogelenzang, Tweede Doodweg
Datum/Date: 4/2/2012

Info:
Plaats/Site: Vogelenzang, Tweede Doodweg
Datum/Date: 4/2/2012

Een paartje waterrallen foerageert in een ondiep stroompje
A pair of waterrail, fouraging in a shallow creek

Plaats/Site: Vogelenzang, Tweede doodweg
Datum/Date: 10/11/2020

Een paartje waterrallen en een juveniele waterhoen foerageren zij-aan-zij in een ondiep stroompje
A pair of waterrail and a juvenile common moorhen are fouraging side-by-side in a shallow creek

Plaats/Site: Vogelenzang, Tweede doodweg
Datum/Date: 10/11/2020

Een waterral en een juveniele waterhoen foerageren zij-aan-zij in een ondiep stroompje
A water rail and a juvenile common moorhen are fouraging side-by-side in a shallow creek

Plaats/Site: Vogelenzang, Tweede doodweg
Datum/Date: 10/11/2020

Using Format