Vogelringstation AWDuinen

In de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) worden al vele jaren vogelvoorkomens geïnventariseerd en vogels geringd. Dit wordt gedaan door het 'VogelRingStation AWduinen'. Dit ringstation is ontstaan uit een in 1965 ingerichte vinkenbaan en opereert sinds 2008 als stichting.

Het ringstation verschaft op de website veel interessante informatie in de 'Jaarverslagen' (gepubliceerd sinds 2001).

LINK: VRS AWDuinen (website/home)

In de jaarverslagen staan naast de vangst en ring gegevens tevens een aanzienlijk aantal artikelen over specifieke vogelsoorten.

LINK: Lijst Artikelen Specifieke vogelsoorten

In 2019 heb ik twee maal het ringstation bezocht en de gelegenheid gehad om fotoverslagen te maken van de vangst en ring activiteiten.

Links: Bezoeken/fotoverslagen

Sinds augustus 2018 ondersteun ik de VRS AWDuinen als donateur. Sinds januari 2020 ben ik tevens actief als vrijwilliger.

De 'VRS-AWduinen' website vermeldt onder 'ringvangsten' een lijst van 'Jaarvangsten' met 158 (geringde) vogelsoorten.

Een 'Totaallijst van vogels geringd in de AWD van 1957 t/m 2014' is opgenomen in het 2016 gepubliceerde Jubileumverslag 'Van 50 jaar Vogelringstation AW Duinen, 1966-2015'. Deze 'Totaallijst' telt '203 geringde soorten en ondersoorten'. Dit is bij mijn weten naast de 'Waarnemingen.nl' waarnemingslijst (met 282 soorten) de meest volledige gepubliceerde lijst van vogel voorkomen in de AWD.  Op de 'Totaallijst' zullen vanzelfsprekend die soorten ontbreken die normaliter niet voorkomen binnen de specifieke middenduin en buitenduin biotopen die door de VRS-AWD ringvangsten en inventarisaties worden gedekt.

Naast de systematische raportage van de vogelvangst en ringactiviteiten omvat deze informatie ook een aantal soort-specifieke artikelen over het voorkomen in de AWD van diverse standvogels en trekvogels. Ook die artikelen verschaffen een boeiend inzicht in hoe de vogelstand in de AWD zich in de loop van de laatste halve eeuw in positieve en in negatieve richting heeft ontwikkeld. Zeer interessant is ook het jaarlijks onderzoek van roofvogels en uilen broedpopulaties in de AWD en het ringen van roofvogel nestjongen. Dit onderzoek wordt nagenoeg ononderbroken reeds 55 jaar lang uitgevoerd, waarvan het 'Jubileumverslag' benadrukt dat dit "waarschijnlijk het langstlopende roofvogelonderzoek is in Europa en mogelijk zelfs de wereld".

Naast Waarnemingen.nl verschaft de VRS-AWduinen dus eveneens een schat aan informatie voor geïnteresseerden in het rijke vogelleven van de AWD, zowel in het heden als in het verleden.

Informatieve publicaties/referenties (Links)

Inhoud

Beeldatlas voor determinatie van geslacht en rui stadia voor een groot aantal West-Palearctische vogelsoorten

Inhoud

Uitgebreide handleiding. Gedetailleerde informatie over vangst en ring methodieken. Georienteerd op VRS in Baltische staten en Centraal Europa.

Using Format