VogelRingStation - Amsterdamse Waterleidingduinen (VRS-AWD)

Jaarverslagen en Artikelen over enkele Vogelsoorten

Vogelsoort, Titel, AuteurBraamsluiper: - De herfstrek van de braamsluiper, Fred Koning

'Vinken': - Het gaat slecht met de vinkachtige, Hans Vader
Bosuil: - De bosuil onttroond, Fred Koning

Fitis: - Vangsten van fitis als broedvogel en doortrekker in de AW Duinen, Adriaan Dokter

Baardmannen: - Baardmannen in de AW-Duinen, Pieter van Eijk & Adriaan Dokter

Klapekter: - Zijn klapeksters trouw aan hun overwinteringsgebied ?, Fred Koning

Havik: - De Havik in de Amsterdamse Waterleidingduinen, Henkjan Koning en Fred Koning

Sylvia: - Herfsttrek van enkele soorten van het geslacht "Sylvia", Fred Koning

Woudaapje: - Het Woudaapje, een zeldzame vogel in onze regio, Hans Vader
Zwarte kraai: - De zwarte kraai in de Amsterdamse Waterleidingduinen

Wespendief: - Eerste broedgeval van de wespendief in de Amsterdamse Waterleidingduinen, Henkjan Koning en Fred Koning
Waterspreeuw: - Waterspreeuw(en) in de AW-Duinen,  Hans Vader
Houtsnip
: - Winterinfluxen van houtsnippen. Bonanza voor de havik ?,  Fred Koning

IJsvogel: - IJsvogels in de AWduinen, Koos van Ee en Marcel Schalkwijk

Gekraagde roodstaart, Koekoek: - Over gekraagde roodstaarten en koekoeken,
Fred Koning

Bosuil
: - Levensverhaal twee oude bosuilen, Henkjan Koning en Fred Koning

Roofvogels: - Roofvogels in de Amsterdamse Waterleidingduinen, 2015

Aalscholver: - Aalscholvers in de AWD, Hans Vader

Baardgrasmus: - Een Baardgrasmus in de netten, Wil Tamis
Cetti's zanger: - De Millennial van de AWD!, Koos van Ee

Sijs: - 2019, Een invasiejaar van de sijs, Marcel Schalkwijk

Goudvink:- De goudvink in de AWD. Zij kwam, floreerde, en verdween (bijna)

Using Format