Staartmees

Aegithalos caudatus

Long-tailed TitEen paartje staartmezen heeft hun prachtige mos nest goed verborgen en beschermd gebouwd in een dichte bundel takken aan de basis van een kleine abeel

A pair of long-tailed tits have constructed their beautiful nest of mosses, well conceiled and protected  within the dense bundel of shoots braching from the base of a small white poplar.

Plaats/Site: Landgoed 'Huis te Vogelenzang', Vogelenzang
Datum/Date: April 28, 2021

Vier van de al flink gegroeide jongen melden zich gretig in de nestopening, als een ouder weer arriveert met het volgende maaltje insecten.

Four of the young, already well grown, reach out in the nest entrance for the next insect feeding by one the adults.

Plaats/Site: Landgoed 'Huis te Vogelenzang', Vogelenzang
Datum/Date: May 1, 2021

Even gunt de ouder na het voeren mij een korte blik om vervolgens weer af te vliegen voor de insecten jacht.

Af ter a round of feeding the adult grants me a swift look in leaving for the next round of insect hunting.

Plaats/Site: Landgoed 'Huis te Vogelenzang', Vogelenzang
Datum/Date: May 1, 2021

Na het voeren en weer afvliegen poseert één van de staartmees ouders heel even buiten de takken. Gunstig voor een foto.

After a round of feeding and in flying off, one of the adult log-tailed tits poses a moment out from the branches. A favourable monent for a quick shot.

Plaats/Site: Landgoed 'Huis te Vogelenzang', Vogelenzang
Datum/Date: May 1, 2021

Het insecten menu van de jongen staartmezen bestaat voor het overgrote deel uit rouwvliegen/Maartse Vlieg.

In the insect menu of the young long-tailed tits, the St. Mark's Fly is by far the main food constituent.

Plaats/Site: Landgoed 'Huis te Vogelenzang', Vogelenzang
Datum/Date: May 1, 2021

Bron/Source: Foto/photo: (Wikipedia)

De Maartse Vlieg (Bibio marci) ontpopt zich onder de grond en zwermt massaal uit van eind april tot midden mei.  Een ideale 'hoofdmaaltijd' voor veel zangvogels, die dan hun hongerige jongen moeten voeden.

The Mark's fly (Bibio marci) emerges from the ground and swarms in massive numbers from end April to mid May. Thus, it provides a timely 'main course' for the many song birds feeding their young.

Drie gretige jongen laten zich prachtig in de keel kijken, reikend naar de naderende ouder vogel die net buiten beeld aanvliegt in de richting van de foto zichtlijn.

Three ravenous young show their eye-catching bright orange throats, in reaching out to the approaching adult that flies in just outside the frame in the direction of the photo.

Plaats/Site: Landgoed 'Huis te Vogelenzang', Vogelenzang
Datum/Date: May 5, 2021

Een close-up van drie volgroeide nestjongen in één van hun laatste voer sessies op de dag voor hun uitvliegen (6 mei).

A close-up of three of the young reaching out in one of the last food shuttles on the day before their fledging (May 6th).

Plaats/Site: Landgoed 'Huis te Vogelenzang', Vogelenzang
Datum/Date: May 5, 2021

Een flinke bal voer van zo te zien rupsjes verdwijnt in de wijd opengesperde bek van een jong.

A sizeable ball of food (small caterpillars presumably) is fed to the 'lucky one' young.

Plaats/Site: Landgoed 'Huis te Vogelenzang', Vogelenzang
Datum/Date: May 5, 2021

Twee jongen in rust in de nest opening, wachtend op de terugkeer van een ouder vogel met de volgende voeding. Zo nu en dan zetten zij de veertjes op hun kop en in hun keel uit tot een soort 'kuifje' en een 'baardje'. Een bijzonder grappig gezicht !   .....Een 'kuif-baard-staartmees' .....

Two young at rest in the nest opening. Awaiting the return of the parental food shuttle. Quite often they raise the feathers on the head and of the throat, creating the impression of a 'crest' and 'beard'. Quite a funny and cute appearance! ....A crested-bearded-long-tailed tit .......

Plaats/Site: Landgoed 'Huis te Vogelenzang', Vogelenzang
Datum/Date: May 5, 2021

Using Format