IJsvogel

Common KingfisherEén van de prachtige binnenduin weiden op het landgoed 'Huis te Vogelenzang'. Majestueuze oude eiken geven de herfst kleur.
Langs de kreek op de voorgrond vissen ijsvogels regelmatig. De volgende twee fotos tonen een ijsvogel (man) die eerst viste vanaf de laaghangende eikentak boven het water (uiterst rechts) en vervolgens kort vanaf de grote houten paal aan het water (links).

One of the beautiful inner-dune meadows on the grounds of the estate 'Huis te Vogelenzang'. Majestic old oaks display the golden yellow brown colours of autumn. Along the creek in the foreground, kingfishers can regularly be seen fishing. The following photos show a kingfisher (male) which first fished from a low branch hanging over the water (far right) and then for a very short while from the large pole standing in the water (left).


Een lage tak van een kolossale eik hangt pal boven de smalle waterloop op het landgoed 'Huis-te-Vogelenzang'. Een ideale visstek voor de ijsvogel. Met plenty zitplaats vlak boven het water en met prima doorzicht onder het wateroppervlak door de bladschaduw die lichtspiegeling op het wateroppervlak wegvangt.

A low branch of a colossal oak hangs over the water of a small creek on the estate 'Huis-te-Vogelenzang'. It makes for an ideal fishing spot for the kingfisher. With plenty small branch twigs to sit on and with excellent viewing under the water surface as leaves shading reduces light surface reflections.

Plaats/Site: Vogelenzang,
Landgoed 'Huis-te-Vogelenzang', Engelse bos
Datum/Date: 14/11/2018


Plaats/Site: Vogelenzang,
Landgoed 'Huis-te-Vogelenzang', Engelse bos
Datum/Date: 14/8/2020

Man/Male

Plaats/Site: Vogelenzang,
Landgoed 'Huis-te-Vogelenzang', Engelse bos
Datum/Date: 13/8/2020

Vrouw/Female

Plaats/Site: Vogelenzang,
Landgoed 'Huis-te-Vogelenzang', Engelse bos
Datum/Date: 17/3/2022

Vrouw/Female

Plaats/Site: Vogelenzang,
Landgoed 'Huis-te-Vogelenzang', Engelse bos
Datum/Date: 22/3/2022

Dit mannetje nam de tijd voor een flink bad en vervolgens voor het 'snavelen' van de veren

This male took a deep-soak bath and thereafter spent quite some time preening


Info: 500 mm, distance 4-5 m, ISO 640, F6.3, 1/160, hide (camouflage netting)
Plaats/Site: Vogelenzang,
Landgoed 'Huis-te-Vogelenzang', Engelse bos
Datum/Date: 1/9/2019

Info: 500 mm, distance 4-5 m, ISO 640, F11, 1/160, hide (camouflage netting)
Plaats/Site: Vogelenzang,
Landgoed 'Huis-te-Vogelenzang', Engelse bos
Datum/Date: 17/9/2019


Info: 500 mm, distance 4-5 m, ISO 800, F7.1, 1/125, hide (camouflage netting)
Plaats/Site: Vogelenzang,
Landgoed 'Huis-te-Vogelenzang', Engelse bos
Datum/Date: 17/9/2019


Info: 500 mm, distance 4-5 m, ISO 800, F11, 1/125, hide (camouflage netting)
Plaats/Site: Vogelenzang,
Landgoed 'Huis-te-Vogelenzang', Engelse bos
Datum/Date: 17/9/2019


Info: 500 mm, distance 4-5 m, ISO 640, F11, 1/160, hide (camouflage netting)
Plaats/Site: Vogelenzang,
Landgoed 'Huis-te-Vogelenzang', Engelse bos
Datum/Date: 1/9/2019


Info: 500 mm, distance 4-5 m, ISO 800, F7.1, 1/125, hide (camouflage netting)
Plaats/Site: Vogelenzang,
Landgoed 'Huis-te-Vogelenzang', Engelse bos
Datum/Date: 17/9/2019Info: 500 mm, distance 4-5 m, hide (camouflage netting)
Plaats/Site: Vogelenzang,
Landgoed 'Huis-te-Vogelenzang', Engelse bos
Datum/Date: 17/9/2019


Info: 500 mm, distance 4-5 m, ISO 800, F8, 1/100, hide (camouflage netting)
Plaats/Site: Vogelenzang,
Landgoed 'Huis-te-Vogelenzang', Engelse bos
Datum/Date: 22/9/2019Een vissende ijsvogel voor mijn (500 mm) lens krijgen op een afstand van maar 4-5 meter leek een onmogelijk onwaarschijnlijke uitdaging. In november buiten het broedseizoen dus zonder nest of jongen in de buurt. Miraculeus gebeurde toch het verwachte en gehoopte. Deze (man) landde en zat kort op deze mooi groen bemoste hekpaal langs de kreek. Camera/statief en ik zelf stonden goed verborgen achter het dichte bladschild van een grote rhodondendron pal naast de kreek en paal.

Een full-frame foto zonder enige crop,......een prachtige 'lifet-time' herinnering.

Getting a fishing kingfisher to pose for my (500 mm) lens just 4-5 metres away felt like an impossibly improbable long and lucky shot.  In November outside the breeding season without a nest or young to draw it coming in for close-up. But miraculously it did play ball and landed and sat briefly, as anticipated and hoped for, on this pretty 'greened' barbe wired pole along the above creek.
Camera/tripod and myself standing and waiting patiently, well concealed behind dense outer leave cover of a large rhodondendron standing right beside the creek and pole.

A full-frame non-cropped photo ........, an exhilarating lifetime memory.

Info: 500 mm, distance 4-5 m, 'hide' (Natural, Rhodondendron), ISO 800, F7.1, 1/100, hide (camouflage netting)

Plaats/Site: Vogelenzang,
Landgoed 'Huis-te-Vogelenzang', Engelse bos
Datum/Date: 14/11/2018


Info: Male bird (ringed)
700 mm, distance 6-7 m, hide (camouflage netting)
Plaats/Site: Vogelenzang,
Landgoed 'Huis-te-Vogelenzang', Engelse bos
Datum/Date: 9/4/2019


Info: Male bird (ringed)
700 mm, distance 6-7 m, hide (camouflage netting)
Plaats/Site: Vogelenzang,
Landgoed 'Huis-te-Vogelenzang', Engelse bos
Datum/Date: 9/4/2019


Info: Male bird (ringed)
700 mm, distance 6-7 m, hide (camouflage netting)
Plaats/Site: Vogelenzang,
Landgoed 'Huis-te-Vogelenzang', Engelse bos
Datum/Date: 9/4/2019


Info:
Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen, Vogelkijkhut
Datum/Date: 29/8/2017

Vrouw / Female
Info:
Plaats/Site: Leidse Vaart, Heemstede
Datum/Date: 19/5/2010

Paar / Pair
Info:
Plaats/Site: Vogelenzang,
Landgoed 'Huis-te-Vogelenzang', Engelse bos
Datum/Date: 24/7/2018

Twee juvenielen hebben een venijnige 'woordenwisseling'
Two juveniles having a sharp 'argument'
Info:
Plaats/Site: Vogelenzang,
Landgoed 'Huis-te-Vogelenzang', Engelse bos
Datum/Date: 24/7/2018

Twee juvenielen maken elkaar het leven zuur.
Two juveniles having a flying argument

Info:
Plaats/Site: Vogelenzang,
Landgoed 'Huis-te-Vogelenzang', Engelse bos
Datum/Date: 24/7/2018

Vrouw ijsvogel braakt een balletje onverteerbare prooiresten uit

Female common kingfisher regurgites a small pellet of indigestable parts of prey

Info:
Plaats/Site: Vogelenzang,
Landgoed 'Huis-te-Vogelenzang', Engelse bos
Datum/Date: 24/7/2018

Man / Male
Info:
Plaats/Site: Vogelenzang,
Landgoed 'Huis-te-Vogelenzang', Engelse bos
Datum/Date: 01/8/2018

Twee jongen/Two juveniles
Info:
Plaats/Site: Vogelenzang,
Landgoed 'Huis-te-Vogelenzang', Engelse bos
Datum/Date: 01/8/2018

Vrouw / Female
Info:
Plaats/Site: Vogelenzang,
Landgoed 'Huis-te-Vogelenzang', Engelse bos
Datum/Date: 01/8/2018

Using Format