Hop

Upupa epops

Eurasian HoopoeJuveniele hop (man) gevangen en geringd door Vogelringstation 'VRS-AWDuinen'. Twee dagen eerder werd al een eerste hop gevangen en geringd. Deze vangsten hangen samen met het unicum in juni dit jaar, van een geslaagd broedgeval van de hop in de AWD waarbij vijf jongen zijn uitgevlogen.

Na het ringen toont hij hier nog even zijn iconische schoonheid, in de hand van VRS-AWD ringer Wil Tamis.

Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 19 juli, 2020

Zie links:

AWD website    

Sovon 

Trektellen.nl

Using Format