Groene specht

European Green Woodpecker
Paar

Een broedpaar groene spechten en hun nestplaats vinden is bepaald een uitdaging. Het broedpaar samen op een foto krijgen lukt maar zelden. Dit was zo'n boeiend mooi moment. Vrouw en man specht hebben het druk met voeren van de jongen. En de volgende dag, .....vlogen de jongen uit.

Plaats/Site: 'Engelse Bos', Landgoed Huis te Vogelenzang
Datum/Date: 8 juni, 2021

Pair

Finding a breeding pair of European green woodpeckers is quite a challenge. And getting the pair together on a photo is quite an exception. This was such a rare exciting moment. Female and male are busy feeding their young. And the next day, ....... the young fledged.

Plaats/Site: 'Engelse Bos', Landgoed Huis te Vogelenzang
Datum/Date: 8 juni, 2021


Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 28 May, 2020


Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 26 May, 2020


Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 26 May, 2020


Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 30 May, 2020

Plaats/Site: 'Engelse Bos', Landgoed Huis te Vogelenzang
Datum/Date: 9 juni, 2021

Plaats/Site: 'Engelse Bos', Landgoed Huis te Vogelenzang
Datum/Date: 10 juni, 2021

Plaats/Site: 'Engelse Bos', Landgoed Huis te Vogelenzang
Datum/Date: 8 juni, 2021

Plaats/Site: 'Engelse Bos', Landgoed Huis te Vogelenzang
Datum/Date: 10 juni, 2021

Plaats/Site: 'Engelse Bos', Landgoed Huis te Vogelenzang
Datum/Date: 10 juni, 2021

Plaats/Site: 'Engelse Bos', Landgoed Huis te Vogelenzang
Datum/Date: 10 juni, 2021

Plaats/Site: 'Engelse Bos', Landgoed Huis te Vogelenzang
Datum/Date: 9 juni, 2021

Using Format