Waterhoen

Gallinula chloropus

Common Moorhen


Waterhoen juveniel foerageert in een ondiep stroompje
Common Moorhen juvenile, fouraging in a shallow creek

Plaats/Site: Vogelenzang, Tweede doodweg
Datum/Date: 10/11/2020

Using Format