Vos

Fox

Na een zeer lange afwezigheid (uitgeroeid in de middeleeuwen) is de vos sinds enige tientallen jaren eindelijk weer een vaste verschijning in Nederland. Eén van de gebieden waar hij zich goed thuis voelt is in de duinstreek. Vooral de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) zijn een vossenbolwerk geworden. Er is daar voldoende geschikt voedsel (konijnen, vogels), makkelijke zandgrond voor het graven van hun holen, en het uitgestrekte gebied met ruige lage vegetatie past hun schuwheid en geeft noodzakelijke dekking.

Vossen kijken en vooral fotograferen is daar echter helaas verworden tot een hype die heeft geleid tot het uitgebreid voeren van de vossen (met o.a. honden en katten voer). Al hoewel dit verboden is, en het als zodanig op de favoriete voerplek d.m.v. een bord duidelijk is aangegeven, gaan deze trieste praktijken onverminderd verder.  Met als onvermijdelijk gevolg dat deze vossen je als passant wandelaar inmiddels bedelend tegemoet komen. Aan hun uiterlijk (vaak schurftige vacht) is te zien dat hun conditie door deze onnatuurlijke voeding allesbehalve goed is.

Gelukkig kruisen in de uitgestrekte AWD ook met regelmaat nog wilde vossen je pad. Die zijn dan ook meestal rap vertrokken.
In een natuurlijke mooie setting (omgeving, licht) is een vos natuurlijk altijd een foto shot waard ......

After a very long absence (wiped out in the middle ages), the fox has made its come back in the Netherlands, and is now our fairly common lead predator. The coastal dune belt is one of the areas where the fox has firmly settled. The Amsterdamse Waterleidingduinen in particular have become a fox stronghold. The area offers enough food (rabbits, birds), easy sandy soil to dig their dens, and the extensive area with dense low vegetation suits their shy nature and need for cover.

Viewing and photographing foxes in the AWD unfortunately has gone wildly out of hand as a hype which has led to extensive feeding of foxes (o.a. with dog and cat food). Although this is forbidden and clearly sign posted at the favourite feeding location, these saddening feeding practices continue freely and widely. The unavoidable consequence is that foxes gravitate on each passer-by begging for food. Their appearance (often a scabby fur) clearly shows that their condition is poor as the result of a highly unnatural diet.

In the very extensive AWD fortunately also truly wild foxes cross your paths now and then. These normally don't waste time in rushing for cover. In a pleasing natural setting (surroundings, light conditions) of course a fox is always worth a photo shot .....

Man ('rekel') / Male ('rekel')

Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 6/12/2008

Moervos / Vixen

Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 19/06/2017

Vossenjong / Foxes young

Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 30/05/2010

Vossenjong / Foxes young

Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 30/05/2010

Using Format