SOVON - 'Punt Transect Tellingen' Project (PTT)

Het 'Punt Transect Tellingen' Project (PTT) is gericht op een jaarlijkse eenmalige telling van 'wintervogels' in Nederland.
'PTT' is het langstlopende monitoringproject, gestart in 1978 in samenwerking met het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).  De PTT project tellingen worden verricht langs in totaal rond 450 gespecificeerde 20-punts trajecten. Meerdere PTT trajecten zijn uitgezet in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD).
Voor twee van deze PTT trajecten in de AWD verricht ik de tellingen, voor het eerst in het  winterseizoen 2018/2019. De onderstaande kaartdelen geven de twee 20-punts trajecten weer. 

PTT Route '883 - A.W.D.Duinen Noord'

PTT Route '6 - A.W.D. Zuid'

PTT A.W.D. Routes (883-Noord, 6-Zuid) - Vogelsoorten en Jaartellingen

PTT gegevens voor Route 883-Noord zijn verzameld voor de 22 winters van aansluitend 1995/1996 t/m 2016/2017. Deze tellingen omvatten 78 verschillende waargenomen vogelsoorten. Voor Route 6-Zuid bestaan gegevens voor slechts 3 winters (1978-79, 1983-84, 1984-85) en omvatten 62 verschillende waargenomen vogelsoorten. In Route 6-Zuid zijn twee punten opgenomen van waaruit ook kustzone (strand en zee) waarnemingen worden gedaan.

De eerste telling voor Route 883-Noord op 27 december 2018 leverde in ruim vier uren tellen totaal 31 vogelsoorten op. Geen slechte score voor het notoor vogel-rustige winterseizoen. De 2019 telling op 30 december telde slechts 23 vogelsoorten. Wat vooral opviel waren de zeer lage aantallen vogels en vogelsoorten op de telpunten in bos en in open duin weg van water/kanalen. Meerdere van deze punten waren zelfs geheel vogelloos ('nul-score'). Van het totaal aantal van 310 vogels in de 2019 telling waren er 275 watervogels (bijna 90%), gezien op de kanaal-gebonden telpunten.

Links: PTT jaartelling gegevens

Route 883-Noord

Route 6-Zuid

Using Format