Vogeltellingen

De vereniging 'Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland' (Sovon) is een non-profit organisatie die in Nederland het voorkomen en de ontwikkeling van Nederlandse vogels bijhoudt. Sovon's project activiteiten omvatten o.a.  verschillende vormen van landelijke vogeltellingen, en voert onderzoek uit ten behoeve van beheer, beleid en wetenschap.

Sovon heeft in de afgelopen tientallen jaren een viertal atlassen uitgegeven. Meest recent de 'Vogelatlas van Nederland' (2018). Deze atlas "brengt de verspreiding en dichtheden van broed- en wintervogels in kaart", gebaseerd op de gegevens van het 'Atlasproject' (2013-2015).

Voor de regio Kennemerland en de omgeving van Vogelenzang participeer ik in de volgende vogeltelling projecten; 

SOVON

Waarneming.nl

Using Format