SOVON - Broedvogel Monitoring Project (BMP)


Link: Sovon BMP

Sovon's jaarlijkse BMP is gestart in 1984 en is thans het meest omvangrijke tellingproject.
In de omgeving van Vogelenzang zijn enkele tientallen BMP telgebieden uitgezet. Het merendeel daarvan beslaan verschillende delen van de AWD.

In het blad Limosa Nr. 91 (2018) staat een uitgebreid artikel over de trends in broedvogel populaties in de AWD over de afgelopen 30 jaar, getiteld 'Dertig jaar broedvogelmonitoring in de Amsterdamse Waterleidingduinen'

Deze studie is gebaseerd op trend analyse van de BMP gegevens voor  20 AWD telgebieden ('plots') over de periode 1985-2015 (zie kaart onder).

In het tijdschrift 'De Strandloper' (50e jaargang 22 nummer 1, maart 2018), staat een artikel over onderzoek over de periode 1986-2017 in een aantal BMP plots in het zuidelijk deel van de AWD.

Leo Schaap. (2018). Broedvogel Monitoring Project 1986 t/m/2017 Verslag en analyse van kavels in de zuidelijke AWD duinen

Voor het BMP project verricht ik de tellingen in de volgende twee gebieden;

  • 212 AWD Eil.v. Rolvers 2 (sedert 2020)
  • 54623 Landgoed 'Huis te Vogelenzang (sedert 2020)

Link: SOVON/Avimap - Login

Sovon BMP Project.
Telgebied: Eiland van Rolvers 2

Sovon BMP Project.
Telgebied: Landgoed 'Huis te Vogelenzang'

Using Format