Rotgans

Branta bernicla

Brant Goose


Soort/Species info (SOVON)

https://www.sovon.nl/nl/soort/1680

Een 'koppeltje' rotganzen vliegt laag over, verhuizend van een grazige weide naar een naastgelegen andere. Het gras aan de andere kant van het hek (...sloot meer toepasselijk...) is altijd groener.

A couple of brant geese flying low overhead, moving from a grazing meadow to another adjacent one. The grass is always greener on the other side of the fence (....waterway more appropriately.....).

Plaats/Site: Ameland, Polder Nes (Friesland)
Datum/Date: April 19, 2021

In vlucht close-up is mooi te zien dat het donkere verenkleed van de rotgans een rijke schakering van zwart tot grijs tinten heeft

In flight close-up the brant goose shows off the rich  greys-to-black palette of its plumage

Plaats/Site: Ameland, Polder Nes (Friesland)
Datum/Date: April 21, 2021

Maar ook op de grond grazend heeft de rotgans van nabij gezien een mooie gemarmerde tekening.

But also on the ground grazing, the brant goose plumage shows a rich marbled texture.

Plaats/Site: Ameland, Polder Nes (Friesland)
Datum/Date: April 19, 2021

Using Format