Roodmus

Carpodacus erythrinus

Common RosefinchSoort/Species info (SOVON)

https://stats.sovon.nl/stats/soort/16790

De Roodmus is een zeldzame 'Rode Lijst' soort. Een zomergast (mei-juli) die overwintert in India en Zuidoost Azië.

Het aantal geschatte broedparen in Nederland is hoogstens slechts een paar tientallen (Sovon). Waarnemingen in Nederland concentreren zich hoofdzakelijk in de kuststreek en op de Waddeneilanden. Die betreffen merendeels zingende (ongepaarde) mannetjes. Waarnemingen van (ongepaarde) vrouwtjes zijn verhoudingsgewijs schaars, maar vermoedelijk onderschat door de minder opvallende verschijning (kleur en tekening).

Vrouw/Female

Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen, Vogel Ringstation 'VRS AWDuinen'
Datum/Date: juni 11, 2022

Dit vrouwtje (2e kj) werd op 8 juni gevangen/geringd op het Vogel Ringstation 'VRS AWDuinen' in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD). En zij werd zowaar drie dagen later opnieuw gevangen (foto boven). Hoopgevend dus voor een mogelijk broedgeval in de directe omgeving.

De 'VRS AWDuinen' 'jaarvangsten' lijst (2000-2022) vermeldt in totaal slechts zeven eerdere vangsten. De laatste in 2019.

This female (2nd cy) was netted/ringed on June 8 at the Bird Ringing Station 'VRS AWDuinen' in the Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD). And she was caught once again just three days later (phote above). Raising hope that breeding nearby is a possibility.

The 'VRS AWDuinen' list of 'year totals' (2000-2022) includes only seven earlier catches. The last one in 2019.

Using Format