Roodhalsgans

Branta ruficollis

Red-breasted Goose

Soort/Species info (SOVON)

https://stats.sovon.nl/stats/soort/1690


De roodhalsgans  broedt in NW Siberië achter de Oeral en overwintert grotendeels in de deltagebieden aan de Zwarte Zee (zie kaart). Winter waarnemingen in Nederland waren enkele decennia terug nog extreem zeldzaam (dwaalgast) maar vertonen een trend van geleidelijk stijgende aantallen (zie Sovon link).

The Red-breasted Goose breeds in NW-Siberia behind the Urals, and for wintering it migrates to delta plains and wetlands along the Black Sea coast (see map). Up to some decades ago, winter months sightings in the Netherlands were extremely rare (counted as vagrant), but show a steady increase (at present counted as rare).

Immense aantallen ganzen overwinteren op graslanden in de polders op de waddeneilanden. De brandganzen zijn in de meerderheid gevolgd door de rotganzen. Zeldzaam is de roodhalsgans waarvan er soms slechts enkele in deze massas ganzen te vinden zijn.

Immense numbers of geese are wintering on the grasslands in the polders on the string of isles ('Waddeneilanden') along the Dutch North coast. The barnacle geese are the most numerous followed by the brant geese. A rare migrant is the Red-breasted goose, which occasionaly occur in these masses of geese in very small numbers (max seen in one location; seven).

Plaats/Site: Ameland, Polder Nes (Friesland)
Datum/Date: April 21, 2021

Drie roodhalsganzen mixen in een flinke groep brandganzen, foeragerend in het al tot zeer kort afgegraasde gras.

Three red-breasted geese mix with a large flock of barnacle geese, fouraging on the already well grazed very short grass.

Plaats/Site: Ameland, Polder Nes (Friesland)
Datum/Date: April 21, 2021

Twee dagen eerder had ik al intensief gezocht naar de roodhalsgans. Na aanvankelijk vruchteloos zoeken tussen de duizenden brandganzen en rotganzen schoot ik wat beelden van kleine groepjes vliegende ganzen. Met het ongelooflijke geluk dat er geheel onverwacht en volkomen toevallig ook deze drie roodhalsganzen door mijn zoekerbeeld vlogen.

Two days earlier I had searched intensly for the red-breasted geese. Failing to find any among the multiple thousands of barnacle geese and brant geese, had me shooting at last some frames of small groups of geese in fligth. Being stunned all of a sudden by the completely unexpected appearance in my viewfinder of these three red-breasted geese.

Plaats/Site: Ameland, Polder Nes (Friesland)
Datum/Date: April 19, 2021

Een spectaculair mooi beeld. De drie roodhalsganzen in één van de fotos vliegen even met 'synchrone' vleugelslag. Zo blijkt maar weer dat ook in een goed voorbereide fotoshoot puur geluk toch ook veel kan bijdragen tot het uiteindelijk meest geslaagde resultaat. Destemeer geslaagd omdat deze in-flight beelden uit de hand zijn geschoten met een bepaald niet hand/arm-vriendelijke combi (Canon 1D-MIII, Canon EF 500mm f/4L IS USM, Canon EF 1.4x II).

A spectacularly beautiful image. The three red-breasted geese in one of the frames, shot at the fortituous moment of a 'synchronous' beat of their wings. A case-in-point that even in a well prepared photo shoot, pure luck can be decisive in landing one of the best shooting results. An 'uplifting' result most of all, considering that these 'in-flight' were shot hand-held with a rather hand/arm unfriendly assembly (Canon 1D-MIII, Canon EF 500mm f/4L IS USM, Canon EF 1.4x II).

Plaats/Site: Ameland, Polder Nes (Friesland)
Datum/Date: April 19, 2021

Het drietal grazend tussen de brandganzen, twee dagen later.

The three grazing in company of barnacle geese, two days later.

Plaats/Site: Ameland, Polder Nes (Friesland)
Datum/Date: April 21, 2021

Staand naast de auto met camera op statief op respectabele afstand (50+ m), houden de ganzen tussen het grazen door mijn statief+camera bewegingen toch alert in de gaten.

Standing next to the car with camera on tripod at a respectable distance (50+ m), they look up from their grazing now and then to gauge my camera-handling moves.

Plaats/Site: Ameland, Polder Nes (Friesland)
Datum/Date: April 21, 2021

Na al dat grazen en met waarschijnlijk wel gevulde magen neemt het drietal even een rustpauze aan een small ondiepe kreek tussen de graslanden.

After all that grazing and with full stomachs presumably, the three red-breasted geese take a break at a narrow and shallow creek cutting through the grasslands.

Plaats/Site: Ameland, Polder Nes (Friesland)
Datum/Date: April 21, 2021

En dan is even pootje baden natuurlijk een rustgevende bezigheid.

And then, bathing a little is of course relaxing.

Nog even rust en dan kan deze roodhalsgans, goed opgevet met Ameland's gras,  de lange reis naar het broedgebied in NW Siberië achter de Oeral weer ondernemen.

Rest for only a short while longer until this red-breasted goose will undertake again its long spring journey to its breeding range in NW Siberia behind the Ural mountains.

Plaats/Site: Ameland, Polder Nes (Friesland)
Datum/Date: April 21, 2021

Using Format