Oeverzwaluw

Riparia riparia

Sand Martin
Info:
Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 7/5/2019


Info:
Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 7/5/2019


Info:
Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 29/5/2019


Vossen ...!

Het voortbestaan van deze ene kleine broedkolonie van oeverzwaluwen in de Amsterdamse Waterleidingduinen wordt ernstig bedreigd door vossen. Meerdere van de nestgaten zijn ver uitgegraven door vossen. Op de wanden aan weerszijden van deze diepe gaten zijn  de graafsporen (nagel krassen) duidelijk zichtbaar. Aanvankelijk was de zandwand recht en zaten de nestgaten hoog genoeg buiten bereik van de vossenpoten. Door (graaf)verval is aan de voet van de wand geleidelijk meer los zand komen te liggen waardoor de vossen nu direct bij de nestgaten kunnen komen. Alleen door herstel van de wand met voldoende wandhoogte, mogelijk met een aanvullende gaas afrastering, zal deze unieke oeverzwaluw broedkolonie voor de AWD behouden kunnen worden.

Using Format