Marijke van Lamoen-Louis


D. Een 'rode draad' van textiel loopt door het grootste deel van mijn creatieve leven. Die rijgt de vele vormen van stof en de kleuren van draad aaneen, die mij boeiden en boeien over al die jaren. Kleding maakte ik al in mijn vroege textiel jaren. En lange tijd was weven mijn diep gewortelde passie. Een fors weefgetouw 'sierde' in meerdere van onze familie woonplaatsen in de wereld een woonkamer of slaapkamer. En tussentijds was er toen ook (reis)tijd voor fijner en kleiner kleinschalig draadwerk (frivolité, macramé).
Passies komen en gaan, en zo maakte weven uiteindelijk weer plaats voor quilten. Traditioneel quilt werk in eerste jaren ontwikkelde zich vervolgens tot 'vrije-vorm' quilten in de laatste paar jaren. Zo goed als onbegrensd zijn de combinatie mogelijkheden van themas, stoffen en technieken voor 'vrije-vorm' quilting creativiteit.
De 'rode draad' hecht en verbindt. Mijn lidmaatschappen van de 'Lakenquilters' (Leiden), de 'Torenquilters' (Stad a/h Haringvliet), en het Quilers Gilde () inspireren mij en ons allen in individueel en in gezamenlijk werken en in tentoonstelling. Is quilten dan het eind van die 'rode draad'. Vooralsnog is er aan mijn creatieve horizon nog geen volgende 'stofwolk'.
De tijd zal dus leren wat 't 'stoffelijk eindpunt' wordt.

E. Threads of textiles run through the larger part of my creative life. These daisy chain the many forms of fabric and colours of yarn, which fascinated me earlier and fascinate me now. I made some of my own cloths already in the early years. And weaving was for considerable length of time my deep-rooted passion. A weaving loom was a bulky eye-catcher in the family living room and in the master bed room in several of our residences in the world.
And in between there was also (travel)time for more delicate smaller scale hand-held work (frivolité, macramé).
Passions come and go, and weaving gave way ultimately to quilting. Starting with more traditional quilt work in earlier years. And evolving into more 'free-format' quilting styles in the past few years. Sheer endless are the combination possibilities of themes, fabrics and techniques for 'free-format' quilting.
Threads do unite. My memberships of  the 'Lakenquilters' (Leiden), de 'Torenquilters' (Stad a/h Haringvliet), en het 'Quilers Gilde' inspire me and my co-quilters in our individual and collective works and in organising exhibitions. Perhaps quilting will lead and last till the threads very end.
Life's time will tell.

Artikel: 'Made by me'

 Als inwoner van de gemeente Bloemendaal, kreeg ik in 2022 de uitnodiging om een artikel bij te dragen in het tijdschrift 'B-Magazine. Dit tijdschrift over culturele onderwerpen in de gemeente verschijnt drie keer per kalenderjaar.  (Link: Bee-Media).

Het interview voor een persoonsprofiel ('Zelf / 'Self') ging in op creativiteit, en op mijn quilting hobby in het bijzonder. Daarin beschreef ik het maken van mijn toen meest recente quilt 'Leaving' (foto onder).
De foto onder toont een kopie van het 1-pagina artikel.

Met op de achtergrond, voor de helft zichtbaar, het rechter deel van een air-brush muurschildering van vliegende wilde zwanen. (o.b.v. een lokale natuurfoto van mijn echtgenoot Hans).
 

Article: 'Made by me'

As resident of the commune 'Bloemendaal', I was invited in 2022 to feature in an issue of 'B-Magazine'. This magazine with community cultural content is issued three times a year. (Link: Bee-Media).

I was interviewed for a portrait ('Zelf' / 'Self') that put the spotlight on creativity, and on my quilting hobby in particular. I chose to story tell the making of my then most recent quilt 'Leaving' (photo below).
The photo shows a copy of the 1-page article.

With half visible in the background, the right hand part of a mural air-brush painting of flying mute swans (after a nature photo by husband Hans). 


'Personal feature'

B-Magazine, Voorjaar 2022, jaargang 9 - nummer 22, pagina 61

Using Format