Kramsvogel

FieldfareVier kramsvogels van een grote groep (schatting 50+ vogels) foerageren op de laatste restanten van wat meidoornbessen. De AWD meidoorns hebben afgelopen zomer zeer rijk gebloeid en droegen uitzonderlijk veel bessen.

Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD), Hazenlegers
Datum/Date: 22/1/2021

Kramsvogel foerageert op de laatste restanten van wat meidoornbessen. De AWD meidoorns hebben afgelopen zomer zeer rijk gebloeid en droegen uitzonderlijk veel bessen.

Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD), Hazenlegers
Datum/Date: 22/1/2021

Using Format