Klein Waterhoen

Porzana parva

Little Crake


Soort/Species info (SOVON)

https://stats.sovon.nl/stats/soort/4100

De in Nederland zeer zeldzame Klein-Waterhoen, gevangen op het Vogelringstation in de Amsterdamse Waterleidingduinen ('VRS-AWDuinen'). Gevangen in een z.g.n. 'inloopkooi' geplaatst in de rand van rietbegroeiing. Een nieuwe 'baansoort', d.w.z. de eerste klein-waterhoen in het ring databestand van het station. Hier is de jonge eerste jaars vogel inmiddels voorzien van een ring en is even later al weer een vrije vogel.

The little crake is extremely rare in The Netherlands. This bird was caught at the Bird Ringing Station in the Amsterdamse Waterleidingduinen ('VRS-AWDuinen'). It was caught in a socalled 'walk-in trap' placed at the edge of a small patch of reeds. This was the first one ever caught so a new species for the ringing records. Held in the hand outside, this bird is already ringed and about to be released again.

Plaats/Site: Amsterdamse Waterleiding Duinen (AWD), VogelRingStation 'VRS AWDuinen', Vogelenzang
Datum/Date: November 15, 2021

Een opvallende verschijning. De Klein Waterhoen onderscheidt zich van de eveneens zeldzame en sterk gelijkende 'Kleinst Waterhoen' door o.a. de groen-kleurige poten en de rode kleuring aan de snavel basis.

Quite an eye-catcher, this 'hand-held' Little Crake. It resembles its close relative the Basillon's Crake, but is readily distinguished by the green coloured legs and by the red-coloured small patches at the base of the bill.

Plaats/Site: Amsterdamse Waterleiding Duinen (AWD), VogelRingStation 'VRS AWDuinen', Vogelenzang
Datum/Date: November 15, 2021

Using Format