Houtduif

Common Wood PigeonDe houtduif. Een algemene standvogel/broedvogel in en rond het dorp Vogelenzang. Broeden bij voorkeur in het dichte groen van hoge coniferen die in veel tuinen staan.

Man/Male
Plaats/Site: Vogelenzang dorp/village
Datum/Date: 9/8/2008


Houtduiven op wintertrek. De kruinen van de hoge oude eiken en beuken in de binnenduinrand van Vogelenzang zijn een aantrekkelijke pleisterplaats voor grote groepen doortrekkende en overwinterende houtduiven. Groepen van vele honderden vogels zijn geen uitzondering.


Plaats/Site: Landgoed 'Huis-te-Vogelenzang', Vogelenzang.
Datum/Date: 14/11/2018


De overwinterende houtduiven zijn dagelijkse kost voor de havik. Dit winterseizoen (2018/2019) zijn de aantallen gevonden plukresten opvallend groot. Geconcentreerd langs de binnenduinrand tot in de aangrenzende weilanden en zelfs tot in het dorp Vogelenzang. Wellicht pikt de sperwer (vrouw) ook zo nu een dan een 'houtduif graantje' mee maar ga ervan uit dat de havik toch het overgrote merendeel voor zijn/haar rekening neemt. Hebben in de afgelopen maanden tot twee keer toe de jagende havik tot bij de achtertuin gehad.

Plaats/Site: Weiland/meadow. Dorp/village Vogelenzang.
Datum/Date: 15/02/2019


Using Format