Grote lijster

Mistle Thrush
Plaats/Location: Amsterdamse Waterleiding Duinen (AWD), Groot Zwarteveld
Datum/Date: 19/07/2019


Plaats/Location: Amsterdamse Waterleiding Duinen (AWD), Groot Zwarteveld
Datum/Date: 19/07/2019

Een paar grote lijsters heeft hun nest gebouwd op flinke hoogte (10+ m) in een grote beuk. Het ligt gebalanceerd bovenop  een kale dikke zijtak. Het blad van de beuk begint nu eindelijk uit te lopen, maar het nest ligt vooralsnog geheel open en bloot.  Kwetsbaar dus voor predatie door roofvogels, een eekhoorn of de boommarter die hier allen voorkomen.

Plaats/Location: Landgoed 'Huis te Vogelenzang', 'Engelse Bos'
Datum/Date: 19/04/2022

Drie snaveltjes in afwachting van de volgende voedingsronde.

Plaats/Location: Landgoed 'Huis te Vogelenzang', 'Engelse Bos'
Datum/Date: 19/04/2022

Het paar heeft drie jongen te voeden.

Plaats/Location: Landgoed 'Huis te Vogelenzang', 'Engelse Bos'
Datum/Date: 19/04/2022

Hun menu bestaat voornamelijk uit wormen en engerlingen.

Plaats/Location: Landgoed 'Huis te Vogelenzang', 'Engelse Bos'
Datum/Date: 19/04/2022

Er rest nog maar een beetje van het nestdons op de drie 'koppies'

Plaats/Location: Landgoed 'Huis te Vogelenzang', 'Engelse Bos'
Datum/Date: 20/04/2022

De topjes van de uitgroeiende vleugelveren tonen zich al

Plaats/Location: Landgoed 'Huis te Vogelenzang', 'Engelse Bos'
Datum/Date: 20/04/2022

Vier dagen later lijken er nog maar twee van de drie jongen over. Op de bodem onder het nest vond ik geen jong, dat mogelijk uit het nest was gevallen. Misschien dus een geval van predatie (eekhoorn, sperwer ?). Het nest vertoont echter geen enkele verstoring/schade door predatie beroering.

Plaats/Location: Landgoed 'Huis te Vogelenzang', 'Engelse Bos'
Datum/Date: 24/04/2022

Zelfs met nog maar twee jongen op het nest is er zo nu en dan ruimtegebrek, wanneer er vleugels worden uitgeslagen voor frequent poetsen en zo nu en dan vliegoefeningen. Dat leverde onverwacht dit wel heel bijzondere (artistieke) plaatje op.

Plaats/Location: Landgoed 'Huis te Vogelenzang', 'Engelse Bos'
Datum/Date: 24/04/2022

Dit al fors uitgegroeide jong poets vlijtig zijn veren. Het moment van uitvliegen lijkt niet ver weg meer, hoogstens een paar dagen.

Plaats/Location: Landgoed 'Huis te Vogelenzang', 'Engelse Bos'
Datum/Date: 24/04/2022

Een vliegoefening met de nog wat korte vleugels. Balancerend op de nestrand lijkt vallen geen denkbeeldig risico. En ook voor predatie is deze opvallende zichtbaarheid een verhoogd risico.

Plaats/Location: Landgoed 'Huis te Vogelenzang', 'Engelse Bos'
Datum/Date: 24/04/2022

De voerbeurten door beide oudervogels vinden plaats met tussenpozen van +/- 15-20 minuten.

Plaats/Location: Landgoed 'Huis te Vogelenzang', 'Engelse Bos'
Datum/Date: 24/04/2022

Hier verdwijnt een fors insect (meikever ?) in een gretige snavel.

Plaats/Location: Landgoed 'Huis te Vogelenzang', 'Engelse Bos'
Datum/Date: 24/04/2022

Waar veel gegeten wordt, wordt ook zeer regelmatig ontlast. De oudervogels zien nauwlettend toe op het verwijderen van uitwerpselen.

 Plaats/Location: Landgoed 'Huis te Vogelenzang', 'Engelse Bos'
Datum/Date: 24/04/2022

De uitwerpselen worden door de oudervogels rechtstreeks (anus tot snavel) overgenomen van het jong.

Plaats/Location: Landgoed 'Huis te Vogelenzang', 'Engelse Bos'
Datum/Date: 24/04/2022

Het verbaasde mij te zien dat de oudervogels niet met de uitwerpselen afvliegen, maar deze systematisch zelf direct opeten Plaats/Location: Landgoed 'Huis te Vogelenzang', 'Engelse Bos'
Datum/Date: 24/04/2022

Plaats/Location: Landgoed 'Huis te Vogelenzang', 'Engelse Bos'
Datum/Date: 24/04/2022

Plaats/Location: Landgoed 'Huis te Vogelenzang', 'Engelse Bos'
Datum/Date: 24/04/2022

Grote lijster en koperwiek op de trek ...hebben trek. Rijpe lijsterbessen zijn ... nu eenmaal speciaal voor lijsters ....niet te versmaden.
Nog twee andere lijstersoorten deelden in dit bessenfestijn. Merel en Zanglijster.

De dag ervoor zag ik ze er ook. Telde toen op een moment zeker tien grote lijsters ..... bij elkaar in deze enkele flinke boom.

Plaats/Site: Huis te Vogelenzang - Engelse Bos
Datum/Date: 30/09/2022

Using Format