Glanskop

Glossy Tit
info:
Plaats/Location: Amsterdamse Waterleiding Duinen (AWD), Binnenduinbos, Panneland
Datum/Date: 1 April, 2019


info:
Plaats/Location: Amsterdamse Waterleiding Duinen (AWD), Binnenduinbos, Panneland
Datum/Date: 1 Mei, 2019


info:
Plaats/Location: Amsterdamse Waterleiding Duinen (AWD), Binnenduinbos, Panneland
Datum/Date: 7 Mei, 2019


info:
Plaats/Location: Amsterdamse Waterleiding Duinen (AWD), Binnenduinbos, Panneland
Datum/Date: 7 Mei, 2019


info:
This bird (female?) has an abscess above its right eye. Possibly tick-bite induced?
Deze vogel (vrouwtje) heeft een abces boven het rechter oog. Mogelijk het gevolg van een tekenbeet?
Plaats/Location: Amsterdamse Waterleiding Duinen (AWD), Binnenduinbos, Panneland
Datum/Date: 13 Mei, 2019


info:
Plaats/Location: Amsterdamse Waterleiding Duinen (AWD), Binnenduinbos, Panneland
Datum/Date: 13 Mei, 2019


info:
Plaats/Location: Amsterdamse Waterleiding Duinen (AWD), Binnenduinbos, Panneland
Datum/Date: 13 Mei, 2019


info:
Plaats/Location: Amsterdamse Waterleiding Duinen (AWD), Binnenduinbos, Panneland
Datum/Date: 20 Mei, 2020


info: Nest is leeggeroofd. Nest materiaal hangt uit de opening en een groot los stuk van het nest lag op de bodem eronder. Mogelijk predatie door een eekhoorn of (minder waarschijnlijk) een boommarter. Onduidelijk of voor deze laatste de nestopening ruim genoeg is om in de nestholte te kunnen binnen dringen. Predatie door grotere vogels (Ekster, Gaai) lijkt minder aannemelijk gezien de opmerkelijk sterke mate van destructie van het nest.

Plaats/Location: Amsterdamse Waterleiding Duinen (AWD), Binnenduinbos, Panneland
Datum/Date: 23 Mei, 2020

Using Format