Buizerd

Buteo Buteo

Common BuzzardBroedpaar/Breeding pair
Info:
Dit paar toont duidelijk de zeer grote variatie in kleur en tekening die het buizerd verenkleed kan hebben.
This pair clearly shows the very wide variations of colour and pattern that are found in buzzard plumage.

Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 3/5/2018

Buizerd/Common Buzzard

Lichte fase/Light Phase


Typisch voorbeeld van het volwassen verenkleed van de 'lichte fase' buizerd variëteit. Dezelfde vogel (rechts) in de foto boven.

Typical example of the socalled 'light phase' adult plumage of the common buzzard.
The same bird (right) in the above photo.

Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 3/5/2018


Nestjongen/Nestlings

Nestjong/Nestling
Info:
Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 14/6/2017

Nestjong/Nestling
Info:
Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 14/6/2017

Nestjong/Nestling
Info:
Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 14/6/2017

Nestjong/Nestling
Info:
Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 16/6/2010

Nestjong/Nestling
Info:
Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 19/6/2016

Nestjongen/Nestlings
Info:
Drie jongen op en rond het nest, klaar voor hun eerste vlucht.
Three young at and near the nest, ready for their maiden flights.

NB:
Het buizerd was ook dit broedseizoen (2018) in april weer terug op het nest. Later werden zij verdreven door een paartje 'nestkrakende' nijlganzen.
The buzzard pair was back on the nest again this breeding season (2018) in April. Later they were chased off by a breeding pair of Egyptian geese.

Plaats/Site: Vogelenzang dorp/village.
Datum/Date: 13/6/2017Info:
Dode buizerd. Oorzaak onduidelijk. Geen zichtbare verwonding. Geen vraat sporen. Ongeringed exemplaar
Dead common buzzard. Cause unclear. No visible wounds. No traces of predation. Unringed.

Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 7/7/2018


Uit dit nest vlogen vorig broedseizoen (2018) twee jonge wespendieven uit. Dit broedseizoen (2019) had de buizerd het in bezit genomen. Op 18 juni was er op het nest één jong zichtbaar al in juveniel eerste verenkleed. Een week later op 26 juni trof ik het nest verlaten aan, met de nestrand bezaaid met buizerd veren. Ook op de bodem onder de nestboom lagen verspreid deels ontwikkelde buizerd veren. Het jong is meest waarschijnlijk gedood door de haviken die op maar honderd meter afstand broeden met drie bijna volgroeide jongen (takkelingen).  Eerdere broedseizoenen hadden hier ook haviken en buizerden als nabije buren succesvol gebroed, toen zonder predatie door de havik.

Last breeding season (2018) two honey buzzards flew out from this nest. This breeding season (2019) a common buzzard took the nest. On june 18 there was one young visible on the nest, already in its juvenile first plumage. A week later on June 26 the nest was abandoned and the edge was covered with buzzard feathers. Several partially developed buzzard feathers lay scattered also on the forest floor under the nest tree. The young was killed on the nest most probably by the neighbour goshawks breeding only hundred metres away with three almost full-grown fledglings. In earlier breeding seasons at this same location equally close neighbour breeding pairs of goshawks and common buzzards have peacefully raised their young.

Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 27/6/2019


Using Format