Sparrowhawk

Accipiter nisus


As the name goes, sparrowhawks used to have the once ultra-common sparrows as favourite main snack on their daily menu. It is a smalish hawk specialised in preying on small to medium sized birds.

On clear sunny days, one can spot a sparrow hawk turning its tight circles high against the open sky. Most people however tend to spot sparrow hawks not in the distance and not out in the open fields and forests. They encounter them as surprise visitors to their very gardens and backyards. Most often only in a short flash as it shoots by at high speed, aiming to flush and snatch up scatttering fleeing birds. A very agile ambush hunter who can surprise birds and spectators alike.  

SperwerDe sperwer is een middelgrote roofvogel, die voornamelijk de wat kleinere vogels op zijn menukaart heeft staan. En soorten kieskeurig is hij niet. Wel hebben de duidelijk in grootte verschillende vrouw en man sperwer zo hun verschillende voorkeuren. Het grotere vrouwtje pakt tot middelgrote vogels waaronder (helaas) ook nog wel eens kleinere kippen.

Op mooie zonnige dagen kun je de sperwer snel glijdend hoog in de lucht zijn kleine rondjes zien draaien. Een klein slank grauw-grijs silouet, afgetekend tegen de hemel. Maar de meeste mensen zien de sperwer niet in de verte en niet in het open veld en bos. Zij zien de sperwer vaker, bij verrassing, opduiken in hun tuinen. Vaak enkel in een flits als de vogel op hoge snelheid langs vliegt en probeert om aanwezige tuinvogels te grijpen. Waarbij de sperwer vaak zowel de vogels en de toeschouwer volledig verrast.

Sparrowhawk (female). Close-up, shot from the home living room through the backyard windows.

Sperwer (vrouwtje). Close-up, gefotografeerd vanuit de woonkamer door de ramen.

One day, upon returning home and entering the living room, I spotted in a flash the dark contour of what looked like a bird of prey. In a most unexpected place and unusual pose.

A lady sparrowhawk 'roosting' on the garden hose spool, only just inches away from the window, facing out into the garden.  I managed to stalk it gymnasticly unseen from behind and snatch a quick Iphone shot through the window. Expecting it to wing away any second.

Op een dag bij thuiskomst zag ik uit mijn ooghoek een opvallende contour van wat een roofvogel leek. Op een zeer ongewone plaats en in een even ongewone pose.

Een vrouwtje sperwer zat daar rustig op de haspel van onze tuinslang, pal onder het raam, met haar blik richting tuin. Met grote omzichtigheid slaagde ik erin om knielend pal achter haar een Iphone shot te maken. In de stellige veronderstelling dat zij elk moment kon wegvliegen.

Resting at the gardenhose spool. Just inches away from the home backyard windows

Uitrustend op de tuinslanghaspel. Op minder dan een meter afstand van de achterruiten

Surprisingly, it didn't.

On the contrary, it seemed content and relaxed and stayed put. Resting and once and a while even dozing away briefly,  its second eyelid sliding shut. Long enough to make me rush upstairs to get my proper camera, lens (500 mm) and tripod.

It took nerve-straining crawling and time to manouver myself and bulky gear into a position from which I could shoot it from the side. Miraculously, it played ball all the way giving me company for almost an hour. 

Tot mijn stijgende verbazing en belangstelling deed zij dat niet. Zij bleef onverstoordbaar zitten, zelfs af en toe indommelend met het glazige tweede oogvlies over de ogen. Dat deed mij besluiten om dan toch maar mijn echte camera, lens (500 mm) en statief van zolder te halen.

Met nog meer omzichtigheid slaagde ik erin om, al sluipend en kruipend, mij en mijn camera (op statief) in een positie te manouvreren, waaruit ik haar van de zijkant 'en-profiel' mooier kon fotograferen. Zelfs dat lukte miraculeus en zo hield zij mij meer dan een uur totaal onbewust gezelschap.

Flown off some metres into the low bushes at the garden edge

Een paar meter verder gevlogen naar de lage bosjes buiten de achtertuin

At long last, it left the garden hose and relocated to the edge of the pond, still only a couple of meters away. Courageous enough by then, I eased open the sliding garden door in slow motion, and managed to pry the lens head through the narrow opening. Too late to snatch a pond-edge close-up, as it winged some more meters further to the garden edge. On the low stone wall, it sat poised and looked around attentively, now half-concealed in between garden foliage.
Then, it briefly took higher position on the back of a garden chair and gave me a beaming last stare before it finally took to the skye.

Leaving me a lifetime sparrow hawk memory and a nice 'tails & tales' story.

Tenslotte besloot zij dan toch dat het eindelijk tijd werd voor enige actie, en vloog een paar meter verder naar de rand van onze kleine vijver. Met al wat geslaagde shots op de camera waagde ik de gok en schoof in uiterste slow-mo de schuifdeur op een kier en de lens erdoor. Te laat voor een vijver-shot want ze vloog al weer wat meters verder naar de tuinrand. Daar zat zij weer een tijdje op het lage steenmuurtje, nu half verscholen tussen de struiken. Uiteindelijk landde zij op de rugleuning van een tuinstoel en keek zij mij nog een laatste keer achterdochtig bespiedend aan waarna zij wegvloog.

Een onvergetelijke 'lifetime memory' sperwer ontmoeting.
Een 'tails & tales' verhaal waard.

A last beaming look and 'salute' from one of our backyard chairs

Een laatste spiedende blik en 'groet' vanaf één van onze achtertuinstoelen.

Using Format